Agnieszka Metzgier-Gumiela

Kardiolog

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Staż podyplomowy odbyła w Ośrodku Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Ponikowskiego i prof. Banasiaka. Od 2007 r. pracuje w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz od 2015 r. w Gabinetach Od Serca ul. Mohna 52-54 w Toruniu. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii oraz Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od wielu lat systematycznie uczestniczy w kursach, szkoleniach, sympozjach i kongresach w kraju i za granicą.

Specjalizacje:

  • kardiolog
  • echokardiografista z akredytacją II stopnia
  • specjalista chorób wewnętrznych

Główne zainteresowania w kardiologii to echokardiografia oraz intensywna terapia kardiologiczna. W 2016 r. uzyskała certyfikat akredytowanego echokardiografisty II stopnia.

Współwłaściciel Gabinetów Od Serca.

Masz pytania? Napisz do nas