Jacek Kochman

Neurolog

Jacek Kochman jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdański, Wydziału Lekarskiego 1977-1983.

Po ukończeniu studiów pracował w Oddziale Neurologicznym Specjalistycznego Szpitala w Gdańsku-Srebrzysko. W latach 1988-1989 prowadził Poradnię Neurologiczną w Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu i jednocześnie odbywał staż specjalistyczny w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego pod kierunkiem Pana Dr. Jerzego Matyjka.

W latach 1988-2001 pracował jako asystent w Oddziale Neurologii WSZ w Toruniu. Następnie prowadził Poradnię Neurologiczną w NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim do 2006 r. Od tego roku prowadzi Poradnię Neurologiczną Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, której był założycielem.

Jacek Kochman jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Od czasu ukończenia studiów Uczestnik wielu sympozjów, kursów i szkoleń o tematyce neurologicznej i interdyscyplinarnej.

Mentorami dr. Jacka Kochmana są:
Dr Jerzy Matyjek
Prof. Antoni Prusiński

Jacek Kochman

Masz pytania? Napisz do nas[recaptcha]